teisipäev, 15. august 2017

Hariduskonverents "Heaolust õpihuvini"

5.–6. detsembril 2017 Tartus 
VSpa konverentsikeskuses (Riia 2)

Konverentsi teema on õppija ja õpetaja heaolu koolis ning seda toetavad sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused. Arutame, kuidas äratada ja hoida huvi ja õpirõõmu ning miks turvaline ja emotsionaalselt soe keskkond on tulemusliku õppimise eeltingimus.

Konverentsi kava*

Teisipäev, 5. detsember

1010.15 Konverentsi avamine
10.15–12.15  Eesti õpilaste heaolu Eesti ja rahvusvaheliste uuringutulemuste kontekstis
Kust tuleb koolirõõm, mis paneb õpetaja silmad särama?  Kirsti Rumma, Tallinna Tehnikaülikool, ja Merlin Linde, Tallinna Ülikool
Eesti õpilaste heaolu OECD uuringu taustal, Tue Halgreen, OECD’s Early Childhood and Schools Division
Eesti õpilaste heaolu PISA uuringu põhjal, Karin Täht, Tartu Ülikool
Eesti õpilaste heaolu rahuloluküsitluste põhjal, Aune Valk, Haridus- ja Teadusministeerium
12.1513.15 Lõuna
13.1514.50 Mitmekeelne õppija ja -kultuuriline kool
Kaasav koolikliima ja õppekeskkond, Paul Downes, Dublin City University
Keelekümblus kui arengut toetav õppekeskkond, Sandra Anon, Haabersti Vene Gümnaasium
Erinev kultuuriruum, sama suur koolirõõm, Iiri Saar, Tartu Descartesi kool
14.5015.20 Kohvipaus
15.20–15.40 Välishindamise aktuaalseid küsimusi, Kristin Hollo, Haridus- ja Teadusministeerium
15.4016.40 Õpilase hääl
Paneelarutelu: põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste vaade kooliga rahulolu ja õppimise seostele. 
16.4017.00 Kokkuvõte esimesel päeval arutatust

Kolmapäev, 6. detsember

9.3011.40 Motivatsioon kui õppimise vundament
Motivatsiooni areng põhikoolis, Anna-Liisa Jõgi, Haridus- ja Teadusministeerium
Kuidas teha iseseisvat ja motiveeritud õppijat? Ülle Matsin, Viljandi Gümnaasium,  ja Martin Peters, Niekée kool, Holland
Gümnaasiumiõpilaste sotsiaalse pädevuse arendamine, Triin Peitel ja Anni Tamm, Tartu Ülikool
Õpi- ja töömotivatsioon mängu kaudu, Kaspar Kruup, töödisaini labor VIVIC
11.4012.30 lõuna
12.4014.10 Paralleelsessioonid: suhted mõjutavad õppimist ja õpetamist
·        Õpilane ja õpetaja: emotsionaalset heaolu ja õpihuvi toetavad meetodid
Keret Altpere, TERA kool
Lii Kaudne, Tartu Miina Härma Gümnaasium, Vaikuseminutite programm
Maria Erss, Tallinna Ülikool
·        Kool tervikuna: sotsiaal-emotsionaalselt toetava õpikeskkonna kujundamine
Liisa Ringo, Avatud Kool
Martti Marksoo, Rakvere Reaalgümnaasium
Triin Peitel, Tartu Ülikool
·        Koolijuht ja õpetajad: heaolu ja õpihuvi teadlik loomine ja levitamine
Toomas Kink, Raatuse kool
Tue Halgreen, OECD
Aune Valk, Haridus- ja Teadusministeerium
·        Kool ja kogukond: uskumused õppimise kohta mõjutavad rahulolu kooliga
Merle Ööpik, Tartu Tamme Gümnaasium
Urmo Reitav, Viljandi Hariduse Arengufond
Grete Arro, Tallinna Ülikool
14:20–14:40 Tulevik, mida me tahame, Anto Liivat, Intelligentne Grupp OÜ
14:4015:00 konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

* Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

Korraldajad ei taga konverentsil osalejatele majutust, kuid Tartu hotellhotell Dorpat ja VSpa hotell pakuvad soodushinda, kui broneerimisel kasutada märksõna "hariduskonverents". 
NB! VSpa hotellis märksõnaga broneerimine kuni 23. oktoobrini, Tartu hotellis ja Dorpatis kuni 5. detsembrini.
Lisainfo: Kädi Alanurm, kadi.alanurm@innove.ee; Inga Kukk, inga.kukk@ut.ee

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar